Болезни желудка

Спазмалгон или баралгин что лучше