Болезни желудка

Пирантел: описание препарата, состав и принцип действия